Huurder en verhuurder: wie betaalt wat?

  • Huurder en verhuurder: wie betaalt wat?

Kort samengevat komt het hier op neer: de eigenaar is verantwoordelijk voor structurele werken en het ‘grote onderhoud’ voor de instandhouding van het gebouw. Langs de andere kant is de huurder verplicht te voorzien in het dagelijks onderhoud van het pand zoals het een ‘goede huisvader’ betaamt.

Onder de verplichtingen van de eigenaar vallen o.a. herstellingen aan het dak en gevel, structuur van het gebouw, vervanging van ramen, … Hij zorgt ook voor alle herstellingen van schade ten gevolge van ouderdom, normale slijtage of overmacht.

Op zijn beurt moet de huurder het gebouw onderhouden als een goede huisvader.  M.a.w. moet hij het schoonmaken, onderhouden en ook instaan voor de kleine herstellingen die voortkomen uit het dagelijks gebruik maar zal hij ook de schade moeten herstellen wanneer die is ontstaan door zijn schuld of verwaarlozing.

Comments are closed.

Aarzel niet om ons te contacteren!